ATUTY UMÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ

Umowa na wyłączność polega na powierzeniu sprzedaży nieruchomości tylko jednemu pośrednikowi na rynku. Pośrednik jest lepiej zmotywowany i w pierwszej kolejności dba o promocję ofert, za sprzedaż których odpowiada tylko on. Twoja oferta będzie za każdym razem traktowana wyjątkowo i priorytetowo.
Z całą pewnością skróci to czas sprzedaży dzięki zwiększonemu nakładowi na promocję i reklamę.


Co ważne, oferta trafi także do pośredników z innych biur nieruchomości. Już nie będziesz musiał spotykać się ze wszystkimi agencjami i z każdą osobno podpisywać umów pośrednictwa. Wystarczy jeden pośrednik, który doskonale będzie wiedział, co oferuje. Wszystko to dzięki systemowi MLS - bazie międzyagencyjnej tylko z ofertami na wyłączność, do której nie mają dostępu klienci indywidualni. Dane właścicieli są zawsze chronione, gdyż kontakt i prezentacja nieruchomości z inną agencją odbywa się każdorazowo poprzez pośrednika, z którym została zawarta umowa na wyłączność.

Ta forma sprzedaży na całym świecie uchodzi za najbardziej aktywną formę pośrednictwa.
 
Przy zwykłych umowach pośrednik może mieć ograniczone możliwości w prezentowaniu wszystkich informacji, między innymi nie jest możliwe umieszczenie nieruchomości w MLS - systemie wymiany ofert. Przy umowie na wyłączność zaproponujemy Ci formy marketingowe niedostępne dla zwykłej umowy.